DINIKY NY FO

"Misy tsiambaratelon'ny fo, tsy ho azon'ny saina takarina na oviana na oviana" B. Pascal

Mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra!

harilova | 20 Aprily, 2006 01:15

Ny Finoana an'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia azo dinihina avy amin'ny sary nataon'ny Manakanto tantsinana iray, André Roublev. Azo dinihina hoy aho, satria mistery ny momba an'Andriamanitra, ka tsy azontsika atao ny milaza fa mamintina ny momba azy io sary io, satria tsy azontsika fintinina ny momba an'Andriamanitra.

Amin'io sarin'ny Trinite io dia manambara an'Andriamanitra Mahefa ny zavatra rehetra (omnipotent), Manerana ny toerana rehetra (omniprésent), ary mahalala ny zavatra rehetra (omniscient).

Ny voalohany dia ambaran'ny tehana izay tazonin'ireo olona telo : mahagaga anefa fa tsy mitovy ny fandrin'ny tehana eny antanan'ireo olona telo. Na mahefa ny zavatra rehetra aza Andriamanitra dia ny Ray NAHARY, ny Zanaka NANAVOTRA, ary ny Fanahy kosa MANDAVORARY ny fahamasinanatsika.

Mazana kosa ny fiainantsika dia fanjakazakana, ka izay vitako tsy mba tiako hiantsoana ny hafa hanampy ahy, ary ny talenta ananako tsy mba foiko hanampiana ny hafa...

Ireo toetra sitrak'Andriamanitra hisehoana amintsika, ka azontsika dinihina dia sitrany hotarafitsika hoenti-manamasina ny Fiainana satria Izy irery no masina ka ny fanamasinana ny Fiainana dia ny fakana tahaka ny fahamasinany : Aoka ho masina toy ny Rainareo ianareo...

Ny Fahefan'Andriamanitra Mahefa ny zavatra rehetra araka izany dia entiny hanambarana amintsika fa fifanampiana ny Fiainana, ka ankoatra ny Finoana sy ny fianteherana amin'ny Heriny dia manampy antsika koa mba hahay hifampitsinjo isika samy isika.

Ny maha-olona telo an'Andriamanitra dia hanehoany amintsika fa FITIAVANA izy, tsy roa fa telo, araka izany dia FISOKAFANA amin'ny hafa ny fitiavana fa tsy fikombonana ao amin'ny Fifampijeren'olon-droa.

Ho hitantsika amin'ny manaraka ireo toetra roa hafa : Mahalala ny zavatra rehetra sy amin'ny toerana rehetra...

 (tohiny)

Finoana

harilova | 20 Aprily, 2006 01:03

araka ny nolazain'i lapino hoe : ny finoana mafy orina eo ambony vatolampy tsy mihotsona, araka ny ao amin'ny Baiboly dia tiako ny mizara aminareo ny fantatro momba ity finoana ity :

Marina izany kanefa tsy hahita vatolampy hanorenanao ny finoanao ianao na oviana na oviana, izany hoe ny tontolo iainantsika dia ifangaroan'ny tsara sy ny ratsy... I Kristy kosa  niantso an'i Simona hoe Kefasy (Vatolampy amin'ny teny malagasy) hanorenany ny Fiangonany eo ambon'izany vatolampy izany, ny finoan'ny Fiangonana dia tsy hihozongozona na oviana na oviana nefa kosa, na masina aza ny Fiangonana, mpanota no mitambatra hanorina azy, kanefa mpanota miezaka ho amin'ny fahamasinana (Augustin, taonjato faha-efatra).
Tsy afaka mino irery isika fa mandova io finoan'ny Fiangonana io, ary araka ny lazain'i lapino ihany, raha oharina amin'ny tao-trano ny finoana, dia hoy ny Ntaolo razantsika hoe : tsy efan'ny irery ny taotrano, sady izay indray, mandrapahavitany (izany hoe tsikelikely), dia mila mitandrina sao ravan'ny rivo-doza, sady mila mitetika izay holaniana hoy ny baiboly, sao mba nanomboka nanao trano, nefa tsy nahavita akory...

I Jakoba ao amin'ny taratasiny dia milaza fa io finoana io dia maty raha tsy arahina aza. Ny asa enti-manaporofo ny finoana no entina mitahiry azy koa, noho izany, asa fanorenana ny finoana, tsy afaka mirehareha ny amin'ny finoana efa noraisina isika, satria fantaro fa ny trano iray, na mafy orina aza, mba mila fikarakarana ihany koa mba hahatsara endrika azy.

Voalazan'ny Baiboly koa fa ny  Fiangonana dia Trano arafitr'Andriamanitra ho Tempoly, ka izay mino no vato andrafetana azy. Miala tsiny fa tsy mba mametraka ny andininy aho ho an'izay zatra mijery ireny, fa kosa manentana anareo tsy hanao sekta, izany hoe hanao famakiana baiboly amin'ny ampahany ihany ka minia tsy mahita ny andalan-teny sasany.

Raha mino isika izany, dia tsy isika no hahita ny Finoantsika, tsy izay monina ao anaty trano no mahita ny trano fa izay any ivelany, tsy fireharehana ny finoana fa kosa hery manosika avy ao anaty mba hahatonga antsika hiasa.

Aza mihevitra fa mandeha ho azy ny fiainan'ireo olona hitantsika fa nanana finoana lehibe tokoa ka nahavita nitana izany hatramin'ny farany...

Manana modely amin'izany isika malagasy : Rasalama maritiora, Rasoamanarivo...

 

Mino an'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ve ianao?

harilova | 19 Aprily, 2006 01:45

Finoana!

Mino aho!

Isaky ny fiangonan'alahady, ary isak'irony vavaka firaisam-pinoana irony dia avaozina mandrakariva ny FINOANA an'izany ANDRIAMANITRA MAHEFA NY ZAVATRA REHETRA  izany, ilay ANDRIAMANITRA TSITOHA,

dia mametraka fanontaniana aho matetika hoe: tena mba marina ve izany finoana izany?

Mba saintsaino angeh ity e :

Ilay Mino fa mahefa ny zavatra rehetra ny Andriamaniny, ny hariva, sendra nisy zavatra hadino tany an-tokotany ka voatery hamoha varavarana mba hivoaka haka izay, dia miantso vonjy amin'ny hafa mba hitsilo, na mba hiaraka satria matahotra sao... "tsy mahefa hiaro azy ny Andriamaniny".

Izany Finoana an'Andriamanitra Mahefa ny zavatra rehetra izany ve tsy hampisy fahasahiana handresy ny tahotra amin'ny mety ho hasomparan'ny fahavalo?

Mety hilaza angamba ianao hoe inona no hifandraisan'izany, ary mety hanontany ahy koa ianao hoe ianao izany dia tsy matahotra na inona na inona mihitsy!!!

Fantaro fa adihevitry ny taona maro ny Fijalian'ireo matoky an'Andriamanitra, kanefa ny natoky azy indrindra no nohombohana toy ny famono jiolahy, i Kristy.

Ny Fijaliana na ny mety ho hasomparan'ny fahavalo amin'izay mino tsy hoe tsy Fiarovan'Andriamanitra tsy akory fa kosa, fampisehoany ny heriny aza, hahalananantsika ny tena fitiavana.

Amin'izay resa-pinoana izay ihany dia nahita adihevitry ny Fifadian-kanina aho tao amin'ny dinika serasera tao, fa hoy ny Mpino iray (Pierre Chrysologue) izay hoe : "atao ahoana moa ny hahatsapa fa mafy anie ny noana  ka mila ampiana ireo tsy mba manana ho hanina tsy fidiny, raha tsy mba manandrana izany hoe noana izany isika... dia izany fahatsapana izany no hanokanana izay nofadiana hanampiana azy ireny..."

Indraindray tokoa manko mahavita mifady hanina isika fa tsy mahavita miharitra ny hanohanana noho ny asa na noho ny antony hafa tsy miankina amintsika...

==> Tsara ataontsika Kristianina fandinihana ny tenin'ilay olokendry Hindò iray (Gandhi) hoe : "Hifady hanina aho hanonerako ny ditran'ny Mpianatro..."

Hojerentsika amin'ny manaraka ary ny hoe "mahefa ny zavatra rehetra tokoa ve Andriamanitra?"

Ny tiako hotsoahintsika amin'ity lahatsoratra eto ity dia hoe : miandalana ny finoana an'Andriamanitra ary tsy azo itompoan-teny fantatra ny Finoana satria tsy mba zavatra azo indray mandeha fa "toy ny afo" ka ny fahaizantsika mitady ny "kitay" hitairizana azy no mampateza azy. Mety ho faty, nefa azo arehitra indray...

Hojerentsika amin'ny manaraka izany Andriamanitra Tsitoha izany...

PAKA

harilova | 16 Aprily, 2006 01:11

Ity misy tari-dresaka kely holazaiko anao momba ny Paka...

Tsy mila lazaina hono na dia fomba enti-mamerina milaza azy ihany aza fa Fankalazana ny Fahafatesana sy ny Fitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty ny Paka. Fety Jiosy nolovain'ny Kristianina, ka izay diavolan'ny Volana Nissan (Aprily) no ankalazana azy. Ho an'ny Kristianina dia ny Alahady manakaiky indrindra ny diavolana eo anelanelan'ny 22 martsa sy ny 26 aprily no atao alahadin'ny Paka. Ny 16 aprily izy tamin'ity satria ny 13 aprily no fenomanana ny volana.

 Tsy mba miova ny andro ankalazana io  fety io ho an'ny Ebrio fa ny faha-14 Nissan izay diavolana mandrakariva satria mifandraika ny diary manaraka ny volana sy ny diary fanisan'andro (toy ny tetiandro ntaolo malagasy ihany moa izany : ny Alahamady, alohotsy...).

Ny tena votoatin'ny fety dia tsy misy hafa afa-tsy ny fampitana amin'ny taranaka ny zava-mahagaga nataon'i YHWH tamin'ny Ntaolo tany Ejipta. Mba tsy ho very tadidy izany zava-dehibe izany dia natao fomba holovan-taranaka mba hitantarana fa nahefa zava-mahatalanjona ilay Tsitoha.

Ho an'ny Kristianina izay mandray ny testamenta Taloha ho tandindon'ilay Vaovao sady Mandrakizay, i Kristy, dia mankalaza ny fitsanganany. Tantara ihany izany, fa ny tiako hisontonana ny sainao manokana dia hoe : mampaninona antsika tokoa moa ny Paka? fombafomba fotsiny toy ny lazain'i Hery ve?

Ny Tantaran'ny Evanjely, na ny Filazantsara amin'ny Fotoam-pivavahana katolika amin'ity andro ity, dia milaza fa Vehivavy no nisehoan'ny Anjely mba hitory. Ny vehivavy anefa araka ny fomba ebrio tsy afaka akory hijoro ho vavolombelona amin'ny zava-mitranga, tsy manan-jo hanohana hevitra akory, nefa nofidian'i kristy ho Mpitondra voalohany ny hafany...

I Petera sy Joany niazakazaka nankany amin'ny Fasana vao maraina...

io Piera (Petera) io no tiako hisarihana ny sainao manokana...

Ilay nandà ho tsy mahalala an'i Kristy, roa andro lasa dia nentanin-jotom-po hidodododo ho any am-pasana hihaona amin'i Kristy.

Raha tsy manana io finoan'i Piera io ianao, mahatsapa fa mahery noho ny fahafatesana ny Fitiavana, ary na teo ny fahalemena dia ambony lavitra noho izany ny Famindram-po, aza milaza ho mino ny Paka...

Raha mbola mitana alahelo amin'ny hafa ianao, raha mbola mihevitra fa tsy afaka hiova intsony amin'ny fahazaran-dratsiny ny hafa... tsy mbola mino ny Paka fitsanganana ianao ka hahavita hanao tahaka ireo Mpanora-dalàna hanakarama ny Miaramila hampiely fa nangalarin'ny Mpianatra ny alina ny Fatin'i Jesoa raha natory izy ireo. Tsy ho afaka hiaiky ny helony na dia manoloana ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra ho azy aza.

Aleloia. Paka

 (tohiny)
«Mialoha   1 2 3 ... 27 28 29
 
Powered by LifeType - Design by BalearWeb